Utstilling og fikselaug

Arrangør: Sirdal Husflidlag og Sirdal Fjellmuseum

Sted: Sirdal Fjellmuseum i Våningshuset

Tid: 14. sept 10.00 - 16.00

Universelt utformet: Nei

Kva blir framtidas kulturarv? I ei tid der klesindustrien har skulda i store klimautslepp blir me tvungne til å tenkje meir over forbruket. Tidligare var det sjølvsagt at ein fiksa klerne til seg sjøl og til borna. Kva gjer me i dag?

I høve Kulturminnedagen og Husfliddagen vil Sirdal Fjellmuseum og Sirdal Husflidlag gå saman om å syna korleis ein enkelt kan fiksa, lappa, eller gjera om gamle klede. Me vil og setja opp ei lita utstilling i gamlahuset med kler – og fellesnevnaren er HOLDBART og Framtidas Kulturarv.

Arrangementet er gratis, og det vil vere mogleg og kjøpa runstykker, kake og kaffi.

Hovedarrangør

Sirdal Fjellmuseum og Sirdal Husflidlag

Kontakt

Ingvild Skadberg

Sirdal Fjellmuseum

96224873

Sirdal Fjellmuseum, sirdalsveien 7764, 4443 Tjørhom