Utstilling- Sheep and wool around the Atlantic sea

Karin Flatøy Svardal

Arrangør: Voss Kunst og Kultur

Sted: 19. Uttrågata 19

Tid: Utstilling frå 27. august - 6.oktober

Universelt utformet: Nei

Ustilling i regi av North Atlantic Native Sheep and Wool i samarbeid med Voss Kunst og Kultur.

Utstillinga i regi av  Native syner eit mangfald av sauerasar, ull,  tekstile teknikkar, som syner  variasjonen i mønster og produkt i ull.

Velkomen til ei reise innom Shetland, Orknøyene, Færøyene, Island, Grønland, Ytre Hebridene, Isle of Man og Norge.

Ein  historisk spanande område som er ein del av vår historie og arven etter vikingane

 

Ope       Fredagar kl 14 – 17   Laurdagar 11-15       Sundagar 12-15

Billett kr 100,-  Vipps til 720715

 

Hovedarrangør

Karin Flatøy Svardal – North Atlantic Native Sheep and Wool

Medarrangører

Voss Kunst og Kultur

Kontakt

Navn: May Britt Øydvin

Organisasjonen kontaktpersonen representerer: Voss Kunst og Kultur

Telefon: 99441589

E-post adresse: vosskunstogkultur@gmail.com