Utstillingsåpning – Sildefisket fra 1870 -1950

Foto: Mittet & Co, Nasjonalbiblioteket

Arrangør: Haugalandmuseet

Sted: Mikal Klovnings sjøhus, Sørevågen, Utsira

Tid: 12:00-15:00

Universelt utformet: Nei

Velkommen til åpning av utstillingen Sildefisket 1870-1950 i Mikal Klovnings sjøhus, Sørevågen, Utsira.

Sjøhuset ble oppført i 1870 av Mikal L. Klovnings farfar, Svend Mikal Larsen Klovning. Det var i bruk i familien frem til 1955. Sjøhuset var basen for Klovnings fiskerivirksomhet. Driften var først og fremst knyttet til sildefisket, men også annet fiske, som sei, makrell og hummer. Sjøhuset og redskapen som fremdeles er lagret her, viser hvordan fisket foregikk i perioden 1870-1950, med utstyr, redskap og båter til de ulike fiskesesongene.

Sjøhuset ble oppført etter at moloen i Sørevågen stod ferdig i 1870. Etablering av molo både i Norevågen og Sørevågen var to av de første statlige molo-anleggene i Norge, og var viktige for å gjøre havna brukbar og sikker for fiskeflåten. Med en trygg havn kunne fiskerne våge seg ut til Utsira i hardt vær, og de kunne få ly inne i vågen. På denne måten kunne fiskerne utnytte fisket bedre.

Hovedarrangør