Val og framtidsmuseum

Arrangør: Stryn bibliotek, Stryn kommune

Sted: Stryn bibliotek

Tid: 5. september kl. 18.00 | 7.-14. september 10 - 16 (11 - 14)

Universelt utformet: Nei

Kulturminnedagane på Stryn bibliotek

Stryn bibliotek vil markere Kulturminnedagane 2019 med fokus på val og framtidsmuseet.

Toppmøte i sofaen
5. september arrangerer biblioteket ein debatt med dei lokale partitoppane; Toppmøte i sofaen på Stryn bibliotek. Det vert ei eiga utstilling rundt val og demokrati i samband med partidebatten.

Kva trur du dei grev fram etter oss om 200 år?
Born og unge er framtida vår og biblioteket lagar ein eigen aktivitet for born og unge under kulturminneveka. Fokuset ligg på framtidsmuseet: Kva trur du dei grev fram etter oss om 200 år? Her kan ein teikne eller lage den gjenstanden ein trur arkeologane vil finne og stille det ut Alt vert samla til eit framtidsmuseum i biblioteket. Laurdag 7. september er det Sommarlesfest for å feire alle som har vore med på sommarles.

Hovedarrangør

Stryn bibliotek

Medarrangører

Stryn kommune