Vandring på Baksida av Modalen i Tokke kommune

Arrangør:

Sted: Gunleik Vistad, Dalen

Tid: Sundag 3. sept. kl. 13

Universelt utformet: Nei

 

Det blir vandring frå «bommen» ved Gunleik Vistad, Dalen.

Turen er lett å gå.  Under vegs vil Gunstein Seltveit, Inge Mostøyl, Olav Felland og Tore Storhaug fortelje historiar om folk og tradisjonar, busetnad, fløyting og om skogen. Daniel Høstberger kjem med hest og kjerre.

Ved Kakeflaten blir det matpause med spel og triveleg prat.  Tak med niste.  Vi serverer kling og kaffe.

Velkomen til ei triveleg vandring.  Ekstra velkomen til folk i Tokke som har budd her lenge og til nyinnflytte.

Treng du skyss, ring Randi Felland, tlf. 480 46 976.

 

Alle er hjarteleg velkomne.

Tokke Bygdekvinnelag og Tokke Skogeigarlag