Vandring til Furubakken på Hvalstad

Sverre Moen

Arrangør: Asker og Bærum historielag og Asker museum

Sted: Hvalstad stasjon

Tid: 7.sept. 18:00-20.00

Universelt utformet: Nei

Asker museum arrangerer i samarbeid med Asker og Bærum historielag i forbindelse med Kulturminnedagene 2023 vandring til Furubakken på Hvalstad.

TRIST KRIGSMINNE FRA ET ILLEGALT HOPPRENN

Torsdag 7. september kl. 18.00-20.00

I Furubakken ble et stort illegalt hopprenn arrangert. Furubakken, den tidligere hoppbakken i skråningen øst for Skaugumsåsen, nordvest for Hvalstad stasjon, ble anlagt i 1902. Det siste rennet av en viss størrelse var et landsrenn i 1960. Da var bakkerekorden 61 meter. Furubakken er mest kjent for det store illegale hopprennet 14. februar 1943 som det var knyttet stor spenning til. Det samlet mange tilskuere og flere av Norges beste hoppere. Bli med på turen og hør mer om denne spennende begivenheten.

Oppmøte Hvalstad stasjon. Ti minutters vandring til Furubakken.

Fortellere er Vidar Ekstrøm og Harald Søgaard Djupvik.

Velkommen!  Arrangementet er gratis.

Asker og Bærum historielag og Asker museum

Hovedarrangør