Vegene inn i Gudbrandsdalen

Simen Ensby

Arrangør: Simen Ensby

Sted: Øyer Prestegård

Tid: 10. sept. 14.00 – 21.00

Universelt utformet: Nei

Vegene inn i Gudbrandsdalen – frå fotefar, Pilegrimsled og veghistorie fram  til kulturarven Øyer Prestegård. Forslag til Kulturminnedag 2022 i Frivillighetens år 2022.

Dette er invitasjonen til en  kulturhistorisk vandring langs de gamle og nye ferdselsårene inn i Gudbrandsdalen. Vandringen starter ved den bevarinsgverdige veghistorikken som myndighetene har sikret for ettertiden,  ved  inngangen til Gudbrandsdalen og ender opp i bygdas kulturhus, Øyer prestegård. Vi inviterer til en helt eventyrlig kulturdag. Veiene og målet er tema.

Den står der Øyer prestegård, i et utrolig kultulandskap og bygdas geistlige midtpunkt i Middelalderen. Omgitt av kirka, klokkergården, lensmannsplassen Jevne, skysstasjonen Moshus og  tingstedet Tingberg (dagens rådhus i kommunen). I dag et symbol på frivillg innsats for å bevare eiendommene, kulturlandskapet og historien.

For å komme til  Prestegården må vi vandre. Denne gangen virtuelt. Det blir en en historisk vandring fram langs vegene inn i Gudbrandsdalen før vi ender opp til en kulturhistorisk kveld i Prestegården  (program for arrangementet vises ultimo september).

Vellkommen – det blir en kveld med veghistorie, pilegrimshistorier, kunstskatter og ikke minst glimt fra Mondrado, presten som ble født i Prestegården i 1673 og som fortsatt viser seg fra sin residens på loftet :-). Bygdas lag og foreninger stiller opp både  for ham og for  Frivillighetens år 2022.