VEIDEKULTURFESTIVALEN 2021

Arrangør: Rendalen kommune, Rendalen Næringsforening

Sted: Rendalstunet - Gamle Berger skole, Bergslia 37, 2484 Rendalen

Tid: 9. sept.-12. sept.

Universelt utformet: Nei

Turer med M/S Storsjø torsdag 9. september kl. 17-20. Inkl. info om vassdragets, sjøens og båtens historie. Storsjøen, Dampbåtvika sør for Åkrestrømmen.

Program «fagdag» fredag 10. september 2021 – Rendalstunet kl 12.00-13.00; Servering av individuell lunsj (meny/bordbestilling)

Møtestart kl. 13.00. Velkommen/offisiell åpning av Veidekulturfestivalen v/ordfører Linda Døsen (10)
Zoolog og gevirdommer Jens H. Engan, kort info om gevirbedømming «Forskjeller i gevir mellom Rendalsren og resten av villrein Norge» (15)
Statsviter og forfatter Vegard Bye: «Ole fra Rendalen til den meksikanske revolusjon» (15)
Verneområdeforvalter Hilde Nystuen Sølen LVO 10 år; «Sølen Landskapsvernområde 10 år med skjøtsel og forvaltning hva med de neste 10?» (20)
Styreleder Jo Inge Haugseth Rendal Renselskap «100 år med Rendalsren» (25)
Pause 15 minutter
Styreleder Norges Jeger- og Fiskerforbund Knut Arne Gjems; NJFF 150 år «Jegeren og fiskeren i en ny tid» (30)
Styreleder Ingeborg Solum Bø Pilegrimsnettverket For Østerdalsledene; Vi har entret de siste tiåret mot Nasjonaljubileet i 2030 som feirer at Norge har bestått som rike i 1000 år
«Pilegrimsvandring gjennom Rendalen gjennom ~ 1.000 år» (20)
Kulturhistorisk ildsjel og prisvinner Per Olav Mathisen; «Rasteplass ved eldgammelt veifar». Vi får en levende innføring i en variert og spennende historie gjennom flere tidsepoker (45 minutter inne + 30 minutter ute med frempek mot søndagens utflukt)
Avslutning før kl. 17.00

  • Kveldsprogram fredag 10. september 2021 – Rendalstunet (servering mat og drikke)
    Kl. 20.00; Veidekulturquiz v/skuespiller Ola Otnes og kultursjef Per Ivar Strømsmoen. Maks fire personer per lag.
    Vi får en hyggelig, morsom og kanskje lærerik kveld med kulturinnslag samt spørsmål knyttet til lokale forhold omkring temaer som jakt, fiske, fangst, fritid, natur, historie, kulturminner, geografi og lokalmat, og litt til…
    Påmelding – begrenset antall plasser, kr. 100, pr. deltaker

Program Rendalstunet lørdag 11. september 2021 kl. 11.00-16.00:
•Salgsutstilling og boder presentasjon av hva Rendalen har å by på innen håndverk, kunsthåndverk, lokalmat, service og handel, lag og foreninger m.m.
•Gevirutstilling (alle fire hjortevilt og egen klasse for Rendalsren) bedømming/premiering
•Vegard Bye, salg av bøker «Ole fra Rendalen til den meksikanske revolusjon»
•Presentasjon av 1st WLFFC (VM i fluefiske for damer) & 26th EFFC (EM i fluefiske) som blant annet vil gjennomføres i Mistra, Åkrestrømmen og Storsjøen i 2022
•Helgrilling av reinsdyr + stand / lavvo v/Rendal Renselskap 100 år; utstilling inne på Rendalstunet
•Smaken av Østerdalen (lokalmatprosjekt) presenteres
•Trubadur Jørund Westgård underholder 2×45 minutter fra mobilscenen i Rendalstunet

Program for barna Rendalstunet lørdag 11. september 2021 kl. 11.00-16.00:
•Leker og aktiviteter for barn i tilknytning til skoleutstillingen i Rendalstunet v/Anno Museum; «Med Robin Hood i eventyrskogen»
•Pilegrimsvandring for barn v/Østerdalsleden
•Skuespiller Ola Otnes leser/dramatiserer «Ulveslaget» av Rendalsforfatteren Jacob B. Bull med påfølgende besøk ved gravsteinen til hundene fra fortellingen; Ajaks og Hektor
•Sølen LVO, Statens Naturoppsyn og Rendal Renselskap lager aktiviteter for barn (lavvo + bålpanne + natursti + pil og bue m.m.)
•Trubadur Jørund Westgård underholder 2×45 minutter fra mobilscenen i Rendalstunet

Program Rendalstunet lørdag kveld 11. september 2021 kl. 18.00-24.00:
•Kafeen er åpen fra kl. 18.00 med servering av middag
•20.00; Konsert med Eau de Vill fra mobilscenen i Rendalstunet (billettpris kr 200)
•Servering av mat og drikke med rettigheter

Program søndag 12. september 2021:
Kafeen åpner kl. 12.00. Kl.13.00 møtes vi ved Rendalstunet for en historisk vandring med Per Olav Mathiesen;
Vandring gjennom en spennende historie gjennom århundrer i Østagrenda . På kryss og tvers fra hedensk til kristen tid, norrøn og samisk, fra Bloksberg til ulvefangst, gammelt veinett og bebyggelse, og midt opp i det hele lå skiløperkompaniets base. Vi ender opp ved Rendalens eldste hus på Bjønngarden.
Avslutning senest kl.16.00

Damslipp Fiskvikrokkdalsdammen søndag 12. september kl. 18.00
Bålkaffe og rabarbrasaft fra Rendalen

 

KONTAKTINFORMASJON FOR BESTILLING/PÅMELDING:

Lunsj 11. september kl.12.00, epost: mona.undseth@rendalen.kommune.no  tlf: 940 01 950

Veidekulturquiz 11. september kl.20.00, epost: per.ivar.stromsmoen@rendalen.kommune.no  tlf: 990 99 724

Hovedarrangør

Rendalen kommune og Rendalen Næringsforening

Medarrangører

Bygdemuseets venneforening, Pilegrimsnettverket for Østerdalsledene, Rendal Renselskap, Sølen Landskapsvernområde, Statens Naturoppsyn, Rendalen Historielag, Anno Musea i Nordøsterdal, May og Fred’s Fiske og fritid

Sponsorer

Kulturvernforbundet