Veterantog på Grindvoll stasjon

Arrangør: Grindvoll Vel

Sted: Grindvoll stasjon, 2720 Grindvoll

Tid: 4. sept. 14:00 - 16:00

Universelt utformet: Nei

I forbindelse med kulturminnedagene i Oslo vil Norsk Jernbaneklubb reise tur/retur med veterantog med teak-vogner fra Oslo S til Grindvoll stasjon
lørdag 4. september.

Toget ankommer etter planen Grindvoll kl. 14:22 og drar tilbake til Oslo kl. 15:10.

Stasjonen er åpen for besøk for alle, og Grindvoll Vel sørger for salg av kaffe/kaker.

Velkommen til hyggelig, nostalgisk treff på en god, gammel jernbanestasjon i jugendstil!