Vi spiller grammofon på Etna stasjon.

Arrangør: Valdresbanen, Kjerringvern- nettverk for kvinnelige bygningsvernere og Etna stasjon

Sted: Etna stasjon

Tid: 15.september kl. 12-16.

Universelt utformet: Nei

Danny Midnight spiller på to antikvariske sveivegrammofoner fra 1929.

Kaffe og Wienerbrød

Guidet minitur på tandemdresin

Vandring i stasjonsbygningen med visning av forskjellige typer vevstoler

  • Fra filleryer til damask

Orientering om hva som har skjedd siden forrige kulturminnedag

Velkommen!