Vormadalen, naturlig gjemt, delvis gjemt

Ravinelandskap i Vormadalen

Chaba Fejes

Arrangør: Kulturminnebøndene, Nes kommune

Sted: Kulturfjøset Huser

Tid: 8.09 kl 19.00 - 21.30

Universelt utformet: Nei

Vormadalen er pekt ut til plass på Riksantikvarens liste over Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA). Vil du vite hvorfor, kom til Huser 8. september! Bli kjent med KULA, Ravinepodden og kunstprosjekt
gjennom ord, bilder, musikk og dans.
Lansering av to prosjekt
Podkastserien om raviner som lyddesigner og komponist Bernt Karsten Sannerud er redaktør for, lanseres denne kvelden. Prosjektet er støttet av Kulturrådet og fylkeskommunen. Et annet kunstnerisk virkemiddel til å skape kunnskap og opplevelse av ravinelandskapet i Vormadalen, er kunstprosjektet med Brigitte Stolpmann. Kulturminnebøndene har initiert og er ansvarlig for begge prosjekt.
Program
Både Sannerud og Stolpmann presenterer sine prosjekt på kveldsmøtet. Fylkeskommunens representant forteller om KULA og hvorfor Vormadalen er blant de 16 utvalgte i Akershus. Lokale ildsjeler forteller lokal historie og ordfører kommer til lanseringen.
Praktisk info
Pga korona er det skriftlig påmelding til kulturminnebondene@gmail.com. Kaffe og biteti inngår i billetten. Bak arrangementet står Kulturminnebøndene og Nes kommune. Arrangementet inngår i markeringen av Kulturminnedagene i Nes.

https://youtu.be/fN6Gv2on8N0

Hovedarrangør

Kulturminnebøndene

Medarrangører

Nes kommune

Sponsorer

Arrangementet forteller om Vormadalen og begrunner hvorfor det er pekt ut som et KULA område. På seminaret presenterer vi Ravinepodden – en podcat om raviner, et kunstprosjekt Foto fra Vormadalen med Brigitte Stolpmann og et teaterstykke Trollpinnen som foregår i ravina og forteller historien om landskapets endringer.

De ulike prosjektene og seminaret er støttet av Nes kommune,

Kulturminnefondet, Viken fylkeskommune, Akershus Energi og GLB