Walleutstillingen

Jo Michael de Figueiredo

Arrangør: Galleri Grindbakken as

Sted: Grindbakkenbygget, Krabberødstrand 14, 3960 Stathelle

Tid: Åpning av utstillingen 4. sept. kl 13

Universelt utformet: Nei

Walleutstillingen – fire generasjoners kreative utfoldelse

Vi har laget en  utstillingen som presenterer familien Walles kunstneriske liv og virke. Foruten å vise konkrete verk av kunstnere i Walleslekten, vil utstillingen fungere som en kulturell møteplass hvor Telemarks innbyggere inviteres til å se, oppleve og delta i kunstneriske aktiviteter.

Bakgrunn:

Brødrene Bjarne og Anker Walle var søyler i Bambles kulturliv i siste del av forrige århundre, og deres virke er i ferd med å gå i glemmeboken. De var flittige kunstnere og menn av sin tid, som aktivt tok del i det som skjedde på hjemstedet sitt. Foruten å skape kunst og litteratur, lagde de og deres familie rom for kreativ utfoldelse, hvor det skapende gjennomsyret de fleste elementene i livet. Dette har ført til mange kunstnere i slekten, og et kreativt fokus over flere generasjoner. Vi ønsker å skape en møteplass hvor dette kan bli presentert, og hvor publikum inviteres til å delta i det skapende miljøet.

Wallefamiliens kunst representerer lokal kulturhistore, identitet og tilhørighet som bør presenteres for nye generasjoner. Utstillingen vil derfor fungere som en dokumentasjon på en kulturhistorie som ellers kan bli glemt. Vi vil formidle hvordan den kreative kulturen i slekten gjenspeilte samtidens familieliv, åndsliv, religion og arbeid. Denne historien vil ha allmenn interesse og relevans for barn, skoler, eldre, lag og foreninger, familier og andre (både institusjoner og personer) med interesse for kunst og kulturhistorie.

Selv om kunstnere i slekten har hatt utstillinger tidligere (både sammen og alene), har det aldri blitt laget en gruppeutstilling i kontekst av familien. Vi tror at dette er en mulighet til å vise frem spennet slekten representerer, samt fellesskapet og det forenende fokuset på kunst. Ved å invitere publikum til å delta i denne atmosfæren, vil utstillingen ikke bare fungere som en passiv dokumentasjon, men også som en invitasjon til å skape et rom hvor vi kan forvalte og fornye den kulturelle arven vi har fra våre forfedre.

Medlemmer av familien Walle som er presentert med arbeider:

 • Agnes Marie Kristiane f.1883 og William Ingvald Walle f.1884 (maleri og håndverk)
 • – Anker Walle f. 1906 (maleri, treskjæring, møbler, relieff og skisser)
 • Bjarne Walle f.1911 (treskjæring, møbler, illustrasjon, tegning, trykk og litteratur)
 • Marit Walle f.1941 (maleri og trykk)
 • Anne Kari Kjellemyr f. 1944 (keramikk)
 • Velaug Walle f.1946 (tegning og relieff)
 • Gjermund Walle f.1951 ( keramikk og treskjæring)
 • Jo Michael de Figueiredo f.1964 (fotografi)
 • Tove Knutsen (tegning)
 • Ivo de Figueiredo f.1966 (litteratur)
 • Anette Kjellemyr f.1968 (keramikk)
 • Jarbjørg Bjørholt f.1984 (illustrasjon/tegning/akvareller)

  

https://www.facebook.com/walleutstillingen

Hovedarrangør

Galleri Grindbakken as ved Gry Grindbakken

www.grygrindbakken.no

Sponsorer

Bamble Kommune