Budsjetthøringer

Kulturvernforbundet og flere av kulturvernorganisasjonene har den siste uken deltatt på flere av stortingets budsjetthøringer. Les våre innspill og se video fra høringene her

25.10.2019

Det fremlagte statsbudsjettet viser en manglende forståelse og anerkjennelse av det frivillige kulturvernets rolle og plass i kulturvernpolitikken. Regjeringens egen vedtatte politikk følges ikke opp i budsjettarbeidet.

Les våre betraktninger omkring statsbudsjettet her

 

Familie- og kulturkomiteen

Høringsnotat Familie- og kulturkomiteen statsbudsjettet 2020

Se video fra høringen her (Stortinget TV)

 

Transport- og kommunikasjonskomiteen

Høringsnotat Transport og kommunikasjonskomiteen

Se video fra høringen her (Stortinget TV)

 

Energi- og miljøkomiteen

Høringsnotat Energi- og miljøkomiteen statsbudsjettet 2020

Se video fra høringen her (Stortinget TV)