De gode hjelperne – frivilligheten på museum

I forbindelse med Kulturytring Drammen den 23. juni arrangerte Kulturvernforbundet en panelsamtale om viktigheten og samfunnsnytten av det frivillige arbeidet som foregår rundt omkring i landets museer. Se hele debatten i opptak her

02.07.2021