En offensiv og helhetlig regjeringserklæring

Den påtroppende regjeringen har i dag lagt fram den såkalte «Hurdalserklæringen», og vi er svært begeistret over hva de to regjeringspartiene lover på kulturvernfeltet fremover.

13.10.2021

Forventningene har vært store til hva Senterpartiet og Arbeiderpartiet skal få til sammen. Vi kan nå slå fast at de to regjeringspartiene har lagt listen høyt for en helhetlig og fremtidsrettet kulturvernpolitikk hvor de har satt frivilligheten i sentrum. Den nye regjeringen vil samle og koordinere sektoren og støtte den frivillige innsatsen som er «helt avgjørende for feltet». Vi er derfor veldig fornøyde med følgende kulepunkt i erklæringen:

  • Regjeringen vil sørge for at frivillige landsdekkende kulturvernorganisasjoner får grunnstøtte av staten.

Dette har vært en veldig viktig sak for Kulturvernforbundet i mange år, og vi er utrolig glade for at dette nå er slått fast i regjeringserklæringen.

«Dette er mye bedre kulturvernpolitikk enn den forrige regjeringen, det er mye mer forpliktende og en positiv og etterlengtet opptrapping av feltet. Vi gleder oss til å samarbeide med den nye regjeringen i oppfølgingen» sier en oppglødd styreleder i Kulturvernforbundet, Jørn Holme.

I tillegg lover erklæringen en gjennomgang av museumsreformen med tanke på kåra til frivilligheten. De ønsker seg også en opptrappingsplan for Kulturminnefondet, som er et svært viktig verktøy for å bevare og istandsette kulturminner i privat eie.

Samferdselssektorens kulturminner går også gode tider i møte. Regjeringen vil «sikre interessene til veterankjøretøy ved utforming av kjøretøyteknisk regelverk og annen regulering av kjøretøyparken». Dette er et veldig viktig for de tusenvis av frivillige kulturvernere som jobber med å ivareta den rullende kulturarven. Regjeringen vil også «legge til rette for at museumsbaner og historisk togmateriell i større grad ivaretas». Vi takker derfor den påtroppende regjeringen for at de tar problematikken rundt de bevegelige kulturminnene på alvor.

Vi savner derimot at hverken fartøyvern, bygningsvern eller tradisjonshåndverk er nevnt i erklæringen, og vil fortsette å minne regjeringen på hvilket ansvar det offentlige har på disse punktene.

Sist men ikke minst: Den nye regjeringen vil innføre full og regelstyrt momskompensasjon for frivilligheten. Dette vil bety at all frivillig kulturverndugnad ikke lenger skal skattelegges, og dette er veldig gledelig.

Kulturvernforbundet og våre 29 medlemsorganisasjoner har med Hurdalserklæringen fått en høy forventning til den påtroppende regjeringen, og vi gleder oss til å samarbeide for å få til gode resultater sammen.

 

 

LES HELE HURDALSERKLÆRINGEN HER