Kulturvernfamilien utvider seg

Kulturvernforbundet ønsker Norges Bygdekvinnelag hjertelig velkommen inn i den store kulturvernfamilien. Organisasjonen med sine 13500 medlemmer fordelt på 450 lokallag og 18 fylkeslag ble denne uken tatt inn som assosiert medlem i Norges Kulturvernforbund.

27.03.2019

Kulturvernforbundets landsmøte åpnet opp i fjor for en ny kategori medlemsorganisasjoner for å kunne inkludere flere organisasjoner i kulturvernarbeidet. I dag består forbundet av 24 landsomfattende organisasjoner som primært jobber med å bevare, istandsette og formidle kulturarven.

I tillegg finnes det en rekke organisasjoner som også jobber med kulturvern og har dette som en viktig del av sin portefølje, men som ikke definerer seg som en «ren kulturvernorganisasjon». Kulturvernforbundet har derfor åpnet opp for å ta inn slike organisasjoner som «assosierte medlemmer», slik at vi kan bygge et enda større og sterkere nettverk mellom kulturvernmiljøene.

«Vi har mye å lære av hverandre og Norges bygdekvinnelag er opptatt av de samme verdiene som våre andre medlemsorganisasjoner, spesielt når det kommer til norske mattradisjoner og den immaterielle kulturarven rundt dette. Dette forsterker bredden hos oss. Vi ønsker derfor Norges Bygdekvinnelag hjertelig velkommen til vår store kulturvernfamilie» sier generalsekretær i Kulturvernforbundet Toril Skjetne

Bygdekvinnelaget blir dermed den første organisasjonen som tas opp som assosiert medlem i Kulturvernforbundet.

«Vi er veldig glade for å ha blitt tatt opp som assosiert medlem i Kulturvernforbundet. Som organisasjon vil vi markere en tilknytning til det frivillige kulturvernet i Norge, og vise at vår organisasjon er opptatt av kulturvern i lokalmiljøene. Siden vårt ekspertområde er matkultur som immateriell kulturarv, er vi også opptatt av at den immaterielle kulturarven ses i sammenheng med vern og forvaltning av fysiske kulturminner. Vi ser fram til å samarbeide med de andre kulturvernorganisasjonene, og håper vi kan ha gjensidig nytte og glede av hverandre. Vi har lokale bygdekvinnelag over hele landet, og vi finnes på mange av de samme stedene som lokallag av andre medlemsorganisasjoner i Kulturvernforbundet. I år er prosjektet Tradisjonsmatskolen den store satsingen innen kulturfeltet hos oss. I dette prosjektet vil vi trekke fram den spiselige kulturarven, og lokallagene våre vil arrangere til sammen rundt 300 kurs i tradisjonsmat over hele landet» sier styreleder i Norges bygdekvinnelag Ellen Krageberg.

Generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag Ellen Krageberg
Jobber din organisasjon med kulturvern og ønsker å bli medlem i et større nettverk av kulturvernorganisasjoner? Ta gjerne kontakt med oss i Kulturvernforbundet. Les mer om medlemskap i Kulturvernforbundet her

Fakta om Norges Bygdekvinnelag:

Stiftet 15. november 1946 som Norges Bondekvinnelag. Endret navn til Norges Bygdekvinnelag i 2002

Landsomfattende organisasjon med 13 500 medlemmer fordelt på 450 lokallag og 18 fylkeslag

Sentraladministrasjon holder til i Oslo.

Generalsekretær: Cesilie Aurbakken

Styreleder: Ellen Krageberg

Nettside: www.bygdekvinnelaget.no