Fellesnordisk nominasjon av klinkbåttradisjoner til UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv

Nå er det offisielt: Alle statspartene i Norden og Færøyene og Åland slutter seg til nominasjonen.

28.01.2020

Siste nytt om UNESCO klinkbåtnominasjonen: Alle statspartene Norden og Færøyene og Åland har nylig bekreftet at de slutter seg til nominasjonen.

Det norske kulturdepartementet skriver blant annet følgende i en post til kulturdepartementene i de nordiske landene: «Kulturdepartementet viser til tidligere kontakt om Norges invitasjon til en fellesnordisk nominasjon av klinkbåttradisjoner til UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.

Vi har gleden av å informere om at alle de nordiske statspartene nå har bekreftet at de stiller seg bak nominasjonen. Færøyene og Åland har også bekreftet sin støtte. Vi setter svært stor pris på at et samlet Norden dermed står sammen om å løfte fram dette viktige immaterielle kulturuttrykket. Dette vil også være den første fellesnordiske nominasjon til UNESCOs lister og fortegnelser over den immaterielle kulturarven. I løpet av februar vil det endelige nominasjonsskjemaet og vedleggene bli ferdigstilt. Kulturdepartementet vil deretter oversende alt til Norges permanente delegasjon til UNESCO i Paris».

Det nordiske samarbeidet om denne nominasjonen startet opp vinteren 2015. Forbundet KYSTEN har koordinert arbeidet med nominasjonen.

Foto: Tore Friis-Olsen