Frivillige medspillere i museet

I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med en ny museumsmelding har Kulturvernforbundet sendt sine innspill. Les hele notatet her

04.03.2020

Den frivillige sektoren er en viktig støttespiller for museum over hele landet. Mange lokale kulturvernlag samarbeider tett med museumssektoren og bidrar med faglige innspill, aktiviteter, dugnad, formidlingsoppgaver etc.

Til tross for at det allerede finnes et stort engasjement og samhandling mellom museene og de frivillige, så kan dette forbedres og utnyttes mye bedre enn hva som er tilfellet i dag. Relasjonene mellom museene og de frivillige må viderutvikles for å få til gode synergieffekter, og for å realisere et felles overordnet mål, nemlig å ta vare på kulturarven.

Vi ser frem til å lese den endelige museumsmeldingen når den blir lagt frem.

 Les våre innspill til Museumsmeldingen her