Her er de fem nominerte til årets Kulturminnedagspris

I forbindelse med årets kulturminnedager som arrangeres i tidsrommet 7.-15. september deler Kulturvernforbundet ut Kulturminnedagsprisen til en lokal arrangør som enten ved årets program og/eller ved innsats over tid best har oppfylt Kulturminnedagenes målsetning om «å tilgjengeliggjøre kulturminner for allmennheten og bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer».

30.08.2019

Styret i Kulturvernforbundet har i forkant av årets kulturminnedager nominert fem lokale arrangører til den gjeve Kulturminnedagsprisen på kr. 30 000,-. Prisen vil bli delt ut til en av de nominerte under årets kulturminnedager.

Temaet for årets kulturminnedager er ”Fremtidens kulturarv”. Tematikken utfordrer arrangørene til å formidle kulturarven på en engasjerende måte, se på historien i et bærekraftsperspektiv og holde kulturarven levende – også for barn og unge.
Kulturminnedagene vil bli markert over hele landet med rundt 150 arrangementer fra sør til nord. Kulturvernforbundet har det koordinerende ansvaret for dagene, mens det er de lokale foreningene, historielagene, kystlagene, husflidslagene, museene, kommunene osv. som står bak de enkelte arrangementene.

«Kulturvernforbundet er imponert over det glødende engasjementet, kreativiteten og kunnskapen hos de lokale arrangørene. Kulturminnedagene er som en diger, spennende skattekiste som åpnes opp for publikum hvert år, og bidrar til å spre kunnskap og nysgjerrighet rundt våre kulturminner» sier generalsekretær i Kulturvernforbundet Toril Skjetne.

Styret i Kulturvernforbundet har i forkant av årets kulturminnedager nominert fem lokale arrangører til den gjeve Kulturminnedagsprisen på kr. 30.000,-.
Prisen vil bli delt ut til en av de nominerte under årets kulturminnedager.

De 5 nominerte til Kulturminnedagsprisen 2019 er:

  1. Drammen historielag for flere arrangement under årets kulturminnedager
  2. John Fiskvik for arrangementet ”Offisiell gjenåpning av Fiskvikrokkdalsdammen i Rendalen”
  3. Arrangører av Kulturminnedagen på Karmøy for årets program i Skudeneshavn
  4. Øksnes kystlag for arrangementet ”Fra steinalderkost til føde i framtida – en ”tidsreise” i matkultur”
  5. Nærsnes kystlag for mangeårig engasjement som Kulturminnedagsarrangør

Les pressemelding med presentasjon av arrangementene og juryens begrunnelse her:

2019, Pressemelding nominerte kulturminnedagsprisen