Hvordan skal kulturarven ivaretas i fremtiden?

Kulturvernforbundet inviterer til politisk paneldebatt på Kulturhuset mandag 26. august kl. 18.00. Tema for debatten er "Fremtidens kulturarv".

05.07.2019

Hvordan skal vi jobbe med å ivareta kulturarven i fremtiden? Hvilke mål skal vi ha? Hvem har ansvaret? Hvilken kulturvernpolitikk ønsker vi?

Vi har invitert politikere fra alle politiske partier til å blant annet diskutere:
• Regionreformen – muligheter og utfordringer for kulturminnevernet
• Frivillighetspolitkk: Hvordan skal det offentlige legge til rette for en styrket frivillig kulturvernbevegelse?
• Kulturminnemelding og nasjonale mål for kulturvernpolitikken
• Hvordan bruke kulturarven i næring og turismesammenheng?

Foreløpig bekreftet paneldeltagere (listen vil bli oppdatert):

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Venstre
Kristin Ørmen Johnsen, Høyre
Åslaug Sem-Jacobsen, Senterpartiet
Freddy Øvstegård, SV
Tonje Kristensen, Arbeiderpartiet

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. HJertelig velkommen skal du være!

Følg arrangementet på Facebook for oppdateringer