Hvordan skal kulturarven ivaretas i fremtiden?

Kulturvernforbundet inviterer til politisk paneldebatt på Kulturhuset mandag 26. august kl. 18.00. Tema for debatten er "Fremtidens kulturarv".

05.07.2019

Hvordan skal vi jobbe med å ivareta kulturarven i fremtiden? Hvilke mål skal vi ha? Hvem har ansvaret? Hvilken kulturvernpolitikk ønsker vi?

Vi har invitert politikere fra alle politiske partier til å blant annet diskutere:
• Regionreformen – muligheter og utfordringer for kulturminnevernet
• Frivillighetspolitkk: Hvordan skal det offentlige legge til rette for en styrket frivillig kulturvernbevegelse?
• Kulturminnemelding og nasjonale mål for kulturvernpolitikken
• Hvordan bruke kulturarven i næring og turismesammenheng?

Foreløpig bekreftet paneldeltagere (listen vil bli oppdatert):

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Venstre
Kristin Ørmen Johnsen, Høyre
Åslaug Sem-Jacobsen, Senterpartiet
Freddy Øvstegård, SV
Tonje Kristensen, Arbeiderpartiet

Debatten ledes av Agnar Kaarbø

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Hjertelig velkommen skal du være!

Følg arrangementet på Facebook for oppdateringer