Informasjonsmøte om Vestland kulturarvnettverk 7. mars i Bergen

Vi ønsker hjertelig velkommen til et åpent informasjonsmøte om etableringen av Vestland kulturarvnettverk torsdag 7. mars kl. 18.30 .

21.02.2024

Informasjonsmøte om Vestland kulturarvnettverk

DATO: torsdag 7. mars kl. 18.30

STED: Bergen kystkultursenter, Sjøgaten 15, Sandviken

Det er også mulig å bli med på møtet digitalt

Møtet er gratis. MELD DEG PÅ HER

Nå samles det frivillige kulturvernet i Vestland fylke i et stort faglig nettverk for lokale lag og foreninger. Alle interesserte er hjertelig velkommen til informasjonsmøtet!

Kulturvernforbundet tar nå et initiativ til å etablere «Vestland kulturarvnettverk» for å samle alle gode krefter innenfor det frivillige kulturvernet i Vestland. Ambisjonen er å bygge opp en regional kulturvernparaply for alle frivillige lag og foreninger som jobber innenfor det brede kulturvernfeltet. Alle lag og foreninger som jobber med historie, tradisjoner, kulturminner, veterankjøretøy, fartøyvern osv. er hjertelig velkommen i nettverket.

Innenfor Kulturvernforbundets landsdekkende medlemsorganisasjoner finnes det omtrent 250 lokale lag, foreninger og miljøer innen det frivillige kulturvernfeltet bare i Vestland fylke. I tillegg til dette finnes det flere lag og foreninger som ikke er organisert inn under Kulturvernforbundets paraply, så det samlede antall frivillige kulturvernlag i Vestland er sannsynligvis over 300 stk. Det tilsvarer igjen ca. 35 000 frivillige kulturvernere i Vestland fylke.

Med en så stor regional medlemsmasse av frivillige er behovet for en bedre organisering og samordning nå blitt veldig stort, og vi ønsker derfor å etablere et regionalt kulturarvnettverk for de lokale lagene i Vestland.

Les mer om Vestland kulturarvnettverk her

Les mer om Kulturvernforbundets regionsatsing her

For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med Kulturvernforbundet:

post@kulturvern.no eller tlf. 46415060 (rådgiver Tommy Christensen)