Innspill til strategi for kulturfrivillighet

Kulturdepartementet er nå i gang med arbeidet med ny strategi for kulturfrivilligheten. Kulturvernforbundet og flere av kulturvernorganisasjonene har bidratt med innspill

03.02.2023

Kulturvernforbundet sitter i referansegruppen for Kultur- og likestillingsdepartementets arbeid med den nye strategien for kulturfrivillighet. Strategien skal legge til rette for et samspill mellom den profesjonelle og frivillige kulturen og bidra til målet om bred deltakelse og tilgang på møteplasser og kulturarenaer over hele landet. Arbeidet med strategien ses videre i sammenheng med den igangsatte utredningen av regionale kulturfond.

Kulturvernforbundet har vært tilstede på flere innspillsmøter i Kulturdepartementet. Se opptak av innspillsmøte hvor temaet var «Kulturfrivillighetens tilgang til egnede lokaler og møteplasser»:

Se video av dette innspillsmøtet her

I tillegg har Kulturvernforbundet selv invitert Kulturdepartementet til to egne innspillsmøter til strategien. Er møte med sentralleddet i våre medlemsorganisasjoner, og et møte hvor KUD fikk innspill fra lokale lag og foreninger i Oslo-regionen.

På bakgrunn av disse møtene har Kulturvernforbundet sendt innspill til departementet. Les vårt skriftlige innspill her:

Innspill til strategien fra Kulturvernforbundet_pdf (klikk her)

 

Andre politiske prosesser

Kulturvernforbundet har også sendt innspill til Kulturmijølovutvalget (innspill til ny kulturmiljølov), vi har sendt innspill til Finansdepartementets høring til forslag til nasjonalt program for offisiell statsistikk, og vi har sendt innspill til Rogaland fylkeskommunes arbeid med ny regional plan for kulturmiljø.

Du kan lese og laste ned alle våre politiske innspill her