Jørn Holme valgt til ny leder i Kulturvernforbundet

I forbindelse med Kulturvernforbundets årsmøte på Litteraturhuset i Oslo i kveld ble tidligere Riksantikvar Jørn Holme valgt til ny styreleder. Kulturvernforbundet består av 28 landsdekkende kulturvernorganisasjoner fordelt på 2000 lokale lag og 250 000 medlemmer.

25.06.2020

 

– Jeg er svært ydmyk og takknemlig for den tillit årsmøtet i Norges kulturvernforbund har vist meg som ny leder av styret i forbundet. Selv om jeg har jobbet mest med kulturminnevern, kjenner jeg godt alle våre medlemsorganisasjoner fra tiden som riksantikvar. For en fantastisk bredde, kunnskap og glød de representerer. Jeg gleder meg stort til å arbeide sammen med alle tillitsvalgte, styret og ikke minst generalsekretæren og hennes stab, uttaler Holme.

Jørn Holme er 60 år, opprinnelig fra Oslo, nå bosatt i Bærum og på Tanum i Larvik og er fra 2018 sorenskriver og leder av Vestfold tingrett. Han er gift med tre barn og to stebarn. Holme var riksantikvar i 2009-2018, Sjef PST 2004-2009 og statssekretær i Justisdepartementet i Bondevik II-regjeringen 2001-2004. Før den tid har han vært politiembetsmann, konstituert dommer, førstestatsadvokat i Økokrim og konstituert riksantikvar i 1997. Holme har vært forfatter og redaktør av flere bøker, senest redaktør for boken De kom fra alle kanter – Eidsvollsmennene og deres hus (2014) og Sikkerhetsrådets sal – Verdens viktigste rom (2018). Han har tidligere vært medlem av Fortidsminneforeningens hovedstyre, styret i Voksenåsen konferansehotell og er nå styreleder i stiftelsen Solstua på Voksenkollen.

Under kveldens årsmøte ble to kulturvernorganisasjoner tatt opp som nye medlemmer i Kulturvernforbundet: Europa Nostra Norge, og Norsk Nuperelleforening. Kulturvernforbundet består dermed av 28 frivillige medlemsorganisasjoner.

– Det er de frivillige som driver nesten alt kulturvernarbeid i Norge, mange uten noen offentlig støtte. Jeg er særlig opptatt av å få styrket rammevilkårene for alt frivillig kulturvernarbeid og få flere unge motivert og engasjert for innsats, sier Holme.

– Vår historie, våre tradisjoner, våre bevegelige og ubevegelige kulturminner er en viktig ressurs for et land og en befolkning i stor endring. Det er derfor viktig at våre organisasjoner er synlige og relevante i samfunnet. Jeg tror derfor at mange av våre organisasjoner bør samarbeide i enda større grad sammen i prosjekter og arrangementer. Sammen er vi så sterke.

 

Protokoll Kulturvernforbundets årsmøte 2020 (PDF)

 

Kulturvernforbundets styre 2020-2022:

Jørn Holme                                      Leder (ny)

Synne Corell                                     Nestleder (gjenvalg)

Tone Moseid                                    Styremedlem (gjenvalg)

Carl-August Harbitz-Rasmussen               Styremedlem (ny)

Marianne L. Nielsen                      Styremedlem (gjenvalg)

Gunn Mona Ekornes                     Styremedlem (ny)

Morten S. Haave                             Styremedlem (gjenvalg)

Ellen Lerberg                                    Varamedlem (ny)

Knut Sterud                                      Varamedlem (ny)

Bilde: Tidligere styreleder i Kulturvernforbundet Per Harald Grue (t.h) overleverer vervet til Jørn Holme

Foto: Tommy Christensen / Kulturvermforbundet