Kulturvernforbundets jubileumsbok «Sterkere sammen»

Kulturvernforbundet markerer i år sitt 25 årsjubileum, og har i den anledning gitt ut boken «Sterkere sammen – Norges Kulturvernforbund 25 år» – Bestill boken her!

25.02.2019

Vi vil benytte 25-årsjubileet til å se tilbake på hva Kulturvernforbundet og medlemsorganisasjonene har oppnådd og joibbet med i denne perioden, og hvilken innvirkning og nytte dette har hatt for samfunnet. Det vil hjelpe oss å forstå oss selv bedre, og kan peke fremover for å se på hvilke muligheter og utfordringer som ligger i framtiden.

Historien til Kulturvernforbundet blir i jubileumsboka fortalt av forbundets fire styreledere fra 1994 og frem til i dag. De frivillige kulturvernentusiastene er smalet i nesten 2000 lokale lag. I denne jubileumsboka har vi samlet noen av historiene om det mangfoldige kulturvernarbeidet som foregår rundt omkring i landet. Du møter alt fra metallsøkere, husflidskonsulenter og slektsforskere til veteranbuss-entusiaster og fartøyvernere. Dette er bærebjelkene innenfor det norske kulturvernet, og disse menneskene er helt avgjørende for at vi skal ha levende lokalsamfunn med en kollektiv hukommelse – i dag og i fremtiden.

Bestill boken ved å sende en epost til post@kulturvern.no

Boken koster kr. 120,- (inkl. porto)

 

Se Kulturministerens hilsen til Kulturvernfrobundets 25 års markering her: