Kulturvernkonferansen 2019: Fremtidens kulturarv

Hjertelig velkommen til Kulturvernkonferansen 2019: «Fremtidens kulturarv» lørdag 16. mars på Gamle Logen i Oslo

14.02.2019

Kulturvernforbundet feirer i år sitt 25-årsjubileum og vil benytte anledningen til å rette blikket fremover. Hvordan skal vi forvalte kulturarven i fremtiden? Hva er morgendagens kulturarv?

Konferansen finner sted på Gamle Logen i Oslo lørdag 16. mars

Program:

09.00 Dørene åpner – kaffe og mingling

10.00 VELKOMMEN
– Velkommen v/styreleder Per Harald Grue
– Åpning v/statssekretær i Klima- og Miljødepartementet Sveinung Rotevatn

10.20 KULTURVERNFORBUNDETS 25-ÅRIGE HISTORIE
– Et tilbakeblikk på historien v/ Jan Solberg, seniorrådgiver i Norges kulturvernforbund

10.30 FORVALTNING OG FRIVILLIGHET
– Frivillighetsmelding for fremtiden v/ Stian Slotterøy Johnsen (generalsekretær, Frivillighet Norge)
– Betydningen av frivillig innsats og samarbeid mellom museum og venneforeninger v/ Eirik Kristoffersen, (direktør, Jernbanemuseet)
– Frivillige i arkivsektoren v/Anne Schiøtz (generalsekretær, Slekt og data)
– Samfunnsnytte – verdien av frivillig kulturvernarbeid v/Toril Skjetne (generalsekretær, Kulturvernforbundet)
– Panelsamtale: Inga Bolstad (Riksarkivar), Simen Bjørgen (direktør, Kulturminnefondet), Leidulf Mydland (avdelingsdirektør Samfunnsavdelingen, Riksantikvaren), Liv Ramskjær (generalsekretær Museumsforbundet)

12.00 LUNSJ

13.00 KULTURARV FOR ALLE
– Lokalhistorisk filmkurs for barn v/ Merethe Offerdal Tveit, filmskaper og vinner av European Heritage Stories
– Inkluderingsprosjektet «Kvinner UT» v/Sosan Asgari Mollestad – Norges Bygdekvinnelag
– Kulturarvskolen v/Erik Lillebråten (Direktør, Norsk Kulturarv)
– Sparebankstiftelsen DNB «Nærmiljø og kulturarv» v/Linn Cathrine Lunder (gaverådgiver)

14.10 KAFFEPAUSE

14.30 BÆREKRAFT OG UTVIKLING
– Osrosa og Oselveren som identitetsbærere v/Ingebjørg Engel Astrup (representant for fjorårets kulturminnedagsprisvinner i Os)
– Kulturarv og bærekraft: bygningsvern v/Ola Fjeldheim (generalsekretær, Fortidsminneforeningen)
– Ny bruk av MS Gamle Salten – en seilende kulturskatt langs norskekysten v/ Morten Chr. Jakhelln, eier og Fred Anton F. Ravneberg, daglig leder.
– Kulturvernforbundets program for framtidas kulturarv v/Per Harald Grue, styreleder

15.25 AVSLUTNINGSINNLEGG
– Frogner kino 1926: et kulturminne reddes v/ eier Jan Vardøen og daglig leder Tove Kampestuen
Hjertelig velkommen til konferanse, faglig påfyll, hyggelig samvær, middag og fest i anledning Kulturvernforbundets 25-årsjubileum!

Kulturvernforbundet markerer sitt 25-års jubileum med festmiddag og underholdning på kvelden. Også dette på Gamle Logen, kl. 17.00

Meld deg på konferansen her

 

Følg også arrangementet på Facebook for oppdateringer.