Kulturminnedagene 2022: DRIVKRAFT

Temaet for Kulturminnedagene i 2022 er nå bestemt. Vi har valgt å kalle temaet for «Drivkraft» og setter det i sammenheng med at vi neste år skal markere og feire "Frivillighetens år".

29.09.2021

Vår felles kulturarv, våre historier og våre fysiske kulturminner ivaretas i stor grad av frivilligheten. Over hele landet eksisterer det tusenvis av lokale lag og foreninger som ivaretar, istandsetter og restaurerer alle mulige slags kulturminner. De frivillige bidrar til en enorm kunnskapsoverføring knyttet til tradisjonelle håndverk og husflidteknikker. De videreformidler en levende del av vår historie og kulturarv, og bidrar til entusiasme, inkludering og levende lokalmiljøer.

De frivillige er med andre ord den viktigste bærebjelken for kulturarvfeltet i Norge. Og dette skal vi markere i hele 2022 når vi skal være med på feiringen av Frivillighetens år – Norges viktigste lagarbeid. Vi ønsker å bruke Kulturminnedagene til å løfte frem det frivillige feltet, og her er det mange muligheter for å rett fokus mot frivilligheten i forbindelse med et kulturminnedagsarrangement.

Hvordan ville lokalmiljøet ditt sett ut uten frivilligheten? Hva er historien til de frivillige lagene og foreningene? Hvorfor er dugnad og frivillighet en del av vår egen kulturarv og historie?

Kulturminnedagene vil marekeres i perioden 3. – 11. september 2022

Du kan lese mer om Frivillighetens år her

Vi gleder oss til å sette et flomlys på frivilligheten i forbindelse med Kulturminnedagene 2022. Mer informasjon om tema og neste års kulturminnedager vil legges ut på våre hjemmesider og på Kulturminnedagenes facebookside (klikk her)