Kulturminnedagene 2023: Levende kulturarv

Temaet for neste års Kulturminnedager blir «Levende kulturarv». Kulturminnedagene går av stabelen i perioden 2.-10. september 2023

03.10.2022

«Levende kulturarv» refererer til praksis, kunnskap og ferdigheter som har blitt overført fra en generasjon til den neste, og som fortsatt er i bruk i dag. En rekke ferdigheter, håndverk og yrker gjør det mulig for oss å opprettholde og ta vare på kulturarven vår på mange måter. Dette temaet gir oss mulighet til å se nærmere på arbeidet som utføres av forvalterne av kulturarven vår. Den skal undersøke hvordan gårsdagens kulturarv har blitt til dagens, og hvordan denne arven kan, takket være mennesker som gir sin kunnskap videre, ivaretas for fremtidige generasjoner.

Norge er full av levende kulturarv i form av både fysiske kulturminner og kulturmiljøer, men også i form av en levende historietradisjon og gjennom iboende kunnskap om håndverk og husflid. I 2023 oppfordrer vi alle kulturminnedagsarrangører om å vise frem den levende lokale kulturarven og bli med på feiringen av Kulturminnedagene.

Kulturminnedagene arrangeres i perioden 2.-10. september 2023