Kulturminnedagsprisen går til Finnskogen

Styret i Kulturvernforbundet har besluttet at årets kulturminnedagspris på kr. 50 000,- går til Finnskogen Natur- og kulturpark for sitt arrangement «Møte med en fremmed kultur».

12.09.2021

Foto: Roger Nabben

Arrangementet gikk av stabelen lørdag 11. september på Abborhøgda hvor man kunne få med seg foredrag, utstillinger og demonstrasjoner fra blant annet Norsk skogfinsk museum, Fortidsminneforeningen og DNT Finnskogen. Det ble også presentasjon av tekster fra ungdommer som har vært med på en litterær skrivekonkurranse om deres tanker og opplevelser med den skogfinske kulturen

Opplesning av fortellingene og utdeling av priser til vinnerne var hovedaktiviteten under Kulturminnedagene 11. september på Abborhøgda. I tillegg til foredraget «Fra Savolax til Abborhøgda» i regi av Norsk Skogfinsk Museum, Fortidsminneforeningen informerte om Abborhøgda som kompetansesenter og DNT Finnskogen og Omegn snakket om turglede og kulturlandskap. Det var underholdning, gamle leker, utstillinger og demonstrasjoner av tradisjonshåndverk som neverfletting, og det ble servert tradisjonsmat.

Styreleder i Kulturvernforbundet, Jørn Holme, var til stede og delte ut Kulturminnedagsprisen på kr. 50 000,-

Juryens begrunnelse for tildeling av prisen:

Styret i Kulturvernforbundet mener arrangementet på en god måte engasjerer lokal ungdom – ved å invitere dem til å reflektere over kulturarven i sitt nærmiljø. Finnskogen Natur- og Kulturpark skaper med dette flotte arrangementet samarbeid mellom flere forskjellige aktører og dialog mellom generasjoner. Arrangøren benytter seg av naturen som arena for formidling og bruker lokale ressurser som utgangspunkt for aktiviteter og matservering. Arrangørene setter et stort fokus på helheten rundt kulturmiljøer, landskap og koblingen mellom kulturvern, natur og bærekraft. De kombinerer det skogfinske språket og folketroen omgitt av de særegne skogfinske bygningene på Abborhøgda. Det tematiske innholdet, programmet og rammen rundt arrangementet er imponerende og vi gratulerer så mye med tildelingen av en velfortjent kulturminnedagspris 2021.