Kulturvernpodden: Er den immaterielle kulturarven usynlig?

Ny episode av Kulturvernpodden er nå ute, og vi inviterer til politisk debatt om immateriell kulturarv.

11.08.2023

Denne episoden av Kulturvernpodden er spilt inn under Kulturytring Drammen fra debatten «Er den immaterielle kulturarven usynlig?»

Norge ratifiserte UNESCO-konvensjonen for ivaretakelse av immateriell kulturarv i 2007. Hva har skjedd siden da? Er vi modne for å ta debatten om en skikkelig revisjon på engasjementet som Norge har? Har statlige politikk truffet blink, og er vi gode nok til å følge opp våre forpliktelser. Konvensjonsteksten sier at arvens ikke-materielle karakter gjør den særlig sårbar. Musikk, dans og tradisjonshåndverk er i ferd med å forsvinne på grunn av globalisering, konflikter og vår hurtig skiftende livsstil. For å ivaretas må den leve. UNESCO-konvensjonen har også formuleringer om likestilling mellom materiell og immateriell kulturarv.

Flere norske frivillige organisasjoner er i dag akkrediterte UNESCO-rådgivere som jobber aktivt for å fremme, ivareta og verne folkemusikk, folkedans, båtbyggertradisjoner, bunadbruk osv.

Men hvem har egentlig ansvaret for å følge opp disse innskrivningene? Hvem tar ansvar for at Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser overfor UNESCO? Hvilket ansvar har staten? Hvilket ansvar har frivilligheten?

Hør episoden på Spotify her

Hør episoden på Apple podcast her

Hør andre episoder av Kulturvernpodden her