«LÆRE BRUKE BÆRE» er tema for Kulturminnedagene 2020

Vi setter fokus på kunnskap og klima.

09.10.2019

Endringer i sosiale og økonomiske forhold påvirker både natur- og kulturarven vår. En av de største utfordringene vi har i dag er hvordan vi skal bruke de ressursene vi har på en måte som ikke er ødeleggende verken for oss eller omgivelsene. Vi må finne smarte bærekraftige løsninger ved å se miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

Historien kan lære oss mye. Kulturarven viser oss utviklingen i samfunnet, hvordan folk levde og livnærte seg og hvordan ressursene ble utnyttet. Hvilken kunnskap har vi fått og mistet på veien? I fremtiden må vi gjøre mer med mindre for å innfri FNs bærekraftsmål nummer 12: Sikre bærekraftige forbruks og produksjonsmønstre. Vi må sørge for at ressursene og kunnskapen blir brukt på nytt – ikke mistet, glemt eller kastet.

Gjennom Kulturminnedagenes tema for 2020 ”LÆRE, BRUKE, BÆRE” kan arrangører forme et program som kobler historie og kulturarv opp mot denne aktuelle problemstillingen. Hvilken rolle har kulturarven når klima og miljø er i dramatisk endring? Har tradisjonene noe å gi oss i en mulig ny sirkulærøkonomi?

Praktisk kunnskap om håndverk, materialer og vedlikehold er viktig for et bærekraftig forbruk. Utøvende og visuell kunst, litteratur og musikk er et bilde på tiden vi lever i. Arrangører kan bruke forskjellige kunstformer til å formidle sitt budskap, eller bruke kulturelle uttrykk som utgangspunkt for sitt program.

Kulturarven kan være en viktig brikke i innovasjon og utvikling. Som arrangører av Kulturminnedagene kan vi resirkulere, bruke og gjenbruke, ta fram, børste støv av en glemt historie og utvikle nye konsepter med forankring i kulturarven. Vi kan invitere til samarbeid mellom det frivillige feltet, offentlige institusjoner og lokalt næringsliv, eller rett og slett benytte sjansen til å gjøre kulturarven, og kunnskapen om den, tilgjengelig for publikum.

Kulturminnedagsarrangører får i 2020 være med å spre kunnskapen om vår materielle og immateriell kulturarv, slik at nye generasjoner kan bruke den i arbeidet med nye bærekraftige løsninger for fremtiden.

 

Bli med på Kulturminnedagene 5. – 13. september 2020!

Illustrasjon: Sunniva Sunde Krogseth