Ledig stilling: Koordinator for Trøndelag kulturarvnettverk

Kulturvernforbundet søker etter en engasjert og utadvendt Koordinator til å jobbe med etableringen av "Trøndelag kulturarvnettverk"

08.12.2023

Les stillingsannonsen på Finn.no her

 

Kulturvernforbundet søker etter en engasjert og utadvendt Koordinator til å jobbe med etableringen av «Trøndelag kulturarvnettverk» i et ettårig 20 % engasjement med mulighet for forlengelse og eventuelt utvidelse av stillingen, avhengig av finansiering.

Kulturvernforbundet er paraplyorganisasjonen for de landsdekkende kulturvernorganisasjonene, og vi jobber for å bedre rammene for det frivillige kulturvernet i Norge. Våre 31 medlemsorganisasjoner har over 270 000 medlemmer til sammen og aktiviteter overalt i landet. Kulturvernforbundet bidrar til samarbeid og samordning mellom organisasjonene. Vi har også ansvaret for koordinering og markedsføring av Kulturminnedagene i Norge.

Vi jobber nå med å styrke det frivillige kulturvernfeltet på regionalt nivå, og ønsker å samle lokale lag og foreninger i Trøndelag under et felles interesseorgan – Trøndelag kulturarvnettverk (Trøndelag KAN).

Vi søker derfor etter en Koordinator som skal jobbe med etableringen av dette nettverket. Viktige arbeidsoppgaver vil være å ha tett kontakt med de frivillige lagene og miljøene, avholde årsmøte, medlemsmøter og andre aktiviteter, søknadsskriving og rapportering. Du vil også ha kontakt med Kulturvernforbundets sekretariat i Oslo, og med de øvrige regionale nettverkene.

Vi ser etter en person som er god på nettverksbygging og å skape entusiasme. Du må kunne jobbe målrettet og selvstendig, og du må være serviceinnstilt og strukturert med gode samarbeidsevner. Det er en stor fordel om du har organisasjonserfaring, og kjenner til noen av de frivillige kulturvernlagene i Trøndelag.

Vi ønsker en person som har tilholdssted i Trøndelag, med mulighet for hjemmekontor evt. kontorplass i Trondheim. Noe reisevirksomhet og ettermiddagsjobbing må påregnes. Lønn etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

· Et spennende nytt prosjekt som du kan være med å utforme

· Bygge nettverk mellom frivillige lag/foreninger

· Planlegge og gjennomføre møter og samlinger

· Skrive søknader og rapporter

· Ha god kontakt med fylkeskommune og kommuner, og andre interessenter.

· Kommunikasjonsoppgaver

 

Ønskede egenskaper:

· Organisasjonserfaring

· Utdannelse og/eller erfaring innenfor prosjektledelse og administrasjon

· Kjennskap til frivilligheten i Trøndelag

· Interesse for lokalhistorie og kulturarv

Personlige egenskaper:

· Selvstendig

· Strukturert

· Utadvendt

· Service-innstilt

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med rådgiver Tommy Christensen +47 464 15 060. Søknad med CV sendes post@kulturvern.no innen 7. januar. Snarlig tiltredelse.