Ledige stillinger i Kulturvernforbundet

Kulturvernforbundet har nå to ledige stillinger. Vi søker etter dyktige og engasjerte medarbeidere som skal være med å samordne, synliggjøre og styrke det frivillige kulturvernet i Norge.

26.04.2024

Syns du det er viktig med kulturarv og levende tradisjoner? Vil du være med på det viktige lagarbeidet og bidra til å styrke det frivillige kulturvernets posisjon i samfunnet? Da kan det være deg vi ser etter.

Vi har to ledige stillinger. Søkandsfrist for begge er 12. mai 2024

 

Organisasjonsrådgiver / assisterende generalsekretær (fast 100 % stilling)

Les hele stillingsutlysningen og søk på Finn.no

Vi søker nå etter en dyktig og engasjert medarbeider som skal være med å samordne, synliggjøre og styrke det frivillige kulturvernet i Norge. Du vil være stedfortreder for generalsekretær i dennes fravær, og bidra til organisasjonsutvikling og jobbing mot felles mål.

Politisk påvirkningsarbeid er en av kjerneoppgavene i stillingen. Du vil ha kontakt med politikere og embetsverk både nasjonalt og i fylkene, delta på høringer og møter, skrive høringsinnspill og arrangere debatter.

Kontakt med medlemsorganisasjonene er også en viktig del av jobben. Det er deres arbeid vi fremmer, og deres rolle vi skal støtte opp om. Du vil ha ansvar for ulike møter og arrangementer, og være med å planlegge og gjennomføre større konferanser og landsmøter.

Du vil også ha en sentral rolle i arbeidet med å koordinere og etablere nye regionale nettverk. Dette er en stor satsing, og en vekstfase for organisasjonen. I denne stillingen vil du være med å stake ut kursen for det videre arbeidet, være kontaktperson for nettverkene og ha ansvar for søknader og rapportering for tilskudd. I tillegg vil du bli involvert i ulike prosjekter og oppgaver i sekretariatet, og bidra der det er behov.

 

Kommunikasjonsrådgiver (80 % stilling. Engasjement)

Les stillingsutlysningen og søk på Finn.no

Vi søker en dyktig og engasjert medarbeider som kan synliggjøre det frivillige kulturvernets rolle og aktiviteter, og bidra til at vi fremstår som en tydelig og viktig bevegelse. Vi jobber nå med et byrå om å tydeliggjøre merkevaren vår, og utarbeide en grafisk profil som skal knytte Kulturvernforbundet, nettverkene og Kulturminnedagene sammen. Det blir en viktig jobb fremover å implementere den nye profilen, og fylle merkevaren med innhold.

Kommunikasjonsarbeidet innebærer også å jobbe med veiledning til organisasjonene og utvikling av en digital verktøykasse. Du vil i tillegg jobbe med planlegging og gjennomføring av ulike møter og konferanser, og vil bli involvert i ulike prosjekter og oppgaver. Erfaring fra markedsføring er også ønskelig. Rett kandidat kan ha mulighet til å jobbe med dette – her er det et stort potensial.

 

For nærmere opplysninger om stillingene, ta kontakt med generalsekretær Toril Skjetne +47 924 86 281 epost: toril.skjetne@kulturvern.no