Arkivforbundet

Jobber for å fremme vern og formidling av kommunalt og privat arkivtilfang i Norge.

14.05.2019

Arkivforbundet ble stiftet i 1986 under navnet «Landslaget for lokal og privatarkiv». De jobber for å fremme vern og formidling av kommunalt og privat arkivtilfang i Norge, og heve det faglige nivået på dette arbeidet. Medlemmene i Arkivforbundet er arkivinstitusjoner, museum, kommuner, bibliotek, historielag, privatbedrifter, og flere av arkivverket sine institusjoner. Arkivforbundet har også personlige og assosierte medlemmer.

Arkivforbundet har 130 medlemsinstitusjoner.