Europa Nostra Norge

05.08.2020

Europa Nostras hovedoppgaver er å:

  • Påvirke politikere og beslutningstakere
  • Gjennomføre aksjoner når kulturarv er truet
  • Sørge for spredning av ideer og erfaringer
  • Skape oppmerksomhet og bevisstgjøring rundt kulturarv
  • Velge og belønne gode innsatser for bevaring

Europa Nostra støtter nasjonale og internasjonale kampanjer som slår alarm når verdifulle kulturmiljøer i Europa er truet, for eksempel gjennom uttalelser og informasjon. En årlig konkurranse er et annet virkemiddel som organisasjonen har opprettet for å skape oppmerksomhet mot spesielt fremragende innsatser for bevaring og utvikling av historisk verdifulle miljøer rundt om i Europa.

Vår felles kulturarv er en viktig del av den europeiske egenarten. Europa Nostra arbeider på ulike måter for at dette skal få berettiget oppmerksomhet i det «nye» Europa.