Forbundet KYSTEN

Under mottoet ”Vern gjennom bruk” arbeider Forbundet KYSTEN for å ta vare på kystens kulturarv.

14.05.2019

Forbundet KYSTEN ble stiftet i 1979 og er en landsdekkende kulturvernorganisasjon med 10.000 medlemmer fordelt på 125 kystlag.

Under mottoet ”Vern gjennom bruk” tar vi vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til livet på kysten.

Forbundet KYSTEN har disse hovedmålene:

  • vi arbeider for å styrke vår identitet som kystfolk
  • fremmer bevaring og bruk av tradisjonelle fartøyer og kystmiljø
  • driver opplysningsarbeid om kysthistorie
  • bedrer standarden på vedlikehold og sikkerhet på fartøyer og anlegg

Vi gir ut tidsskriftet KYSTEN fem ganger i året.

Medlemskap koster 400 kroner, og da får du godt lesestoff, støtter en god sak og får anledning til å være med på arrangementer og aktiviteter.  Ta kontakt for mer informasjon.