Foreningen Skipet

Arbeider for å styrke interessen for norsk skipsfart, skip,skipsbygging, sjøfartskultur og maritime miljøer.

15.05.2019

Foreningen Skipet utgjør en del av det frivillige kulturminnevern ved å ivareta og dokumentere deler av den maritime kulturarv.

Foreningen Skipet arbeider for å ta vare på maritim historie, spesielt på aspekter som går på sjøfartsmiljøer, skip, skipsfart, skipsbygging, rederier, sjømannsminner med mer.

Foreningen ble stiftet i 1973 og har i dag ca 1700 medlemmer. Det er organisert syv lokalforeninger med regelmessig møtevirksomhet, i Oslofjordområdet, Lister og Mandal, Sør-Rogaland, Haugaland, Hordaland, Ålesund og Nordmøre.

Medlemsbladet ”Skipet” er det sentrale bindeledd mellom medlemmene. Dette kommer ut fire ganger i året og bringer artikler, oppdateringer og referanselister som på ulike måter er med å dokumentere organisasjonens fagområde.