Fortidsminneforeningen

Sikrer verneverdige bygnings- og kulturmiljøer, og skaper allmen forståelse for verdien av vår kulturarv.

14.05.2019

Fortidsminneforeningen er landets eldste kulturvernorganisasjon, stiftet i 1844, og har som formål å sikre verneverdige bygnings- og kulturmiljøer, og skape allmen forståelse for verdien av vår kulturarv.

Foreningen har nærmere 8000 medlemmer og 21 avdelinger i alle fylker.