Landslaget for lokalhistorie

Paraplyorganisasjon for historielagene som er landets største kulturvernbevegelse.

14.05.2019

Landslaget for lokalhistorie (LLH) er paraplyorganisasjon for historielagene, som er landets største kulturvernbevegelse. Det finnes historielag i nesten hver kommune i Norge, disse gjør et viktig arbeid med å ta vare på og formidle vår felles kulturarv. Historielagsbevegelsen gir ut hundrevis av publikasjoner hvert år og gjennomfører en mengde arrangementer ovenfor skoler og andre interesserte. Historielagene er kunnskapsbanker for sitt lokalmiljø, de sitter på viktig informasjon om hendelser og mennesker som har levd i kommunene.
Landslaget gir ut det historiefaglige tidsskriftet Heimen og medlemsbladet Lokalhistorisk magasin.

Landslaget for lokalhistorie har rundt 400 medlemslag, som igjen organiserer i underkant av 80.000 medlemmer.