Memoar

02.06.2022

Memoar – norsk organisasjon for munnleg historie:

Formålet vårt er å fremja ein kultur for å ta vare på og dela munnlege forteljingar om levd liv. Memoar er eit historielag og vi ser på oss sjølve som ein del av det frivillige kulturvernet. Vi fungerer som ressurssenter for munnleg historie i Noreg. Memoar blei danna som ein frivillig, demokratisk organisasjon i Bergen i 2015.

Facebook

Hjemmeside

Instagram