Forbundet for Norske Museumsvenner

Organisasjon for muséenes venneforeninger

26.03.2019

Organisasjon for muséenes venneforeninger skal formidle medlemsforeningenes innsats til publikum og til offentlige organer og være vakthund og pådriver på medlemsforeningenes vegne. FNM skal videre være rådgiver ved etablering av foreninger og lag og være en effektiv kontaktformidler mellom medlemsforeningene. FNM ble stiftet 10.mai 1997 . Antall tilsluttede venneforeninger er 70 med over 25 000 individuelle medlemmer. Alt arbeid i FNM skjer på frivillig basis. Slik kan medlemskontingenten holdes på et moderat nivå.