Norges husflidslag

En ledende aktør innen kulturvern, handlingsbåren kunnskap og næringshusflid.

24.02.2019

Norges Husflidslag er en kultur- og interesseorganisasjon som er ledende aktør innen kulturvern, handlingsbåren kunnskap og næringshusflid. Organisasjonen er medlem av Studieforbundet kultur og tradisjon. 55.000 studietimer i husflid gjennomføres per år, de fleste i regi av lokallagene.

Vi har en egen satsing på barn og unge kalt Ung Husflid. Satsingen har egen nettside på www.unghusflid.no. Norges Husflidslag utgir tidsskriftet Norsk Husflid, som utkommer 5 ganger i året.

Organisasjonen ble stiftet i 1910 og har 24.000 medlemmer i lokallag, 35 husflidsbutikker og 140 husflidhåndverkere som medlemmer. Hovedkontoret ligger i Oslo og organisasjonen har 28 ansatte, hvorav 18 har sin daglige arbeidsplass ute i fylkene.

Norges Husflidslag
Nettside: www.husflid.no