Norges Metallsøkerforening

Kompetanseutvikling for metallsøking, lokalhistorie, kulturvern og mineralleting.

15.05.2019

Norges Metallsøkerforening er en landsdekkende frivillig og demokratisk forening. Den ble stiftet i 1991 som et faglig forum og interesseorganisasjon for brukere av metallsøker. Foreningen er et bindeledd mellom disse og myndighetene. Foreningen arbeider for kompetanseutvikling for generell metallsøking, lokalhistorie, kulturvern og mineralleting.

Foreningen består i dag av 700 medlemmer, og er åpen for alle med interesse for metallsøking. Foreningens medlemmer deltar på forskjellige oppdrag for arkeologiske myndigheter. Her kan nevnes Slagene på Re prosjektet og Gokstadundersøkelsen. Foreningens medlemmer tar også på seg oppdrag hvor de søker etter forvunnede smykker og andre metallgjenstander.

Norges Metallsøkerforening samarbeider med myndighetene, herunder Riksantikvaren, Historisk museum, Myntkabinettet, museer og fylkesarkeologer, samt lokalhistorielag.

Se NMF’s museum: https://nmf.nu/museum/