Norsk Folkeminnelag

Norsk Folkeminnelag er Norges eldste bokklubb. Laget gir ut bøker om muntlig kulturarv, som eventyr, sagn, skikker og folkeviser.

15.05.2019

Norsk Folkeminnelag er en frivillig, idealistisk kulturvernorganisasjon som søker å ivareta både innsamling, formidling og forskning innenfor det folkloristiske fagfeltet.

Formålet er å drive kulturformidling med en kulturhistorisk fagprofil, og årlig utgis 1-2 bøker. Norsk Folkeminnelag ble stiftet i 1920 av noen av datidens store kulturpersonligheter og samlere av tradisjonsstoff. Målsettingen har bestått fra starten av og til i dag: å gjøre folkekultur og tradisjoner tilgjengelig for alle – ikke bare forskere og samlere. Utgivelsene spenner vidt, fra sagn, svartebøker og folkeviser til fortellinger om det nye Norge.

I dag er NFL en frivillig drevet kulturorganisasjon, finansiert gjennom medlemskontingenter, salg av bøker og statlig støtte gjennom Norsk Kulturråd. Vi har om lag 400 medlemmer fra hele Norge, og styret består av personer tilknyttet fagmiljøer ved universitetene. Slik blir NFL også en formidler av nyere forskning og utvikling av nye emneområder.