Norsk Forening for Fartøyvern

Fremmer bevaring av vernede fartøy etter antikvariske retningslinjer.

15.05.2019

Norsk Forening for Fartøyvern er en landsomfattende organisasjon for vernede fartøy. Foreningens oppgave er å fremme bevaring av vernede fartøy etter antikvariske retningslinjer.

Foreningen ble etablert i 1985. I 2019 har foreningen 187 fartøy som medlemmer. Medlemsfartøyene utgjør en variert samling av dekkete eller større åpne fartøyer, fra fiskefartøyer, redningsskøyter, galeaser, jakter til slepebåter og passasjerskip. Fartøyene er lokalisert over hele landet, og hele 10 000 personer er tilknyttet medlemsfartøyene på frivillig basis.

Norsk Forening for Fartøyvern har siden oppstarten arbeidet for å bedre fartøyvernets rammebetingelsene og at offentlige myndigheter skal ta ytterligere ansvar for fartøyvernet. Arbeidet har derfor særlig blitt rettet mot Miljøverndepartementet og Stortinget. Den organisatoriske utviklingen har i hovedsak dreid seg om å øke foreningens arbeidskapasitet ved å få opprettet et eget sekretariat, styrke kontakten til medlemmene og øke antallet medlemsfartøy tilsluttet foreningen. Selv om detaljene er blitt justert og arbeidskraften har vært rettet mot varierende mål, har hovedutfordringene ikke endret seg vesentlig.

Det er fartøyene, og ikke de frivillige, som har medlemskap i Norsk Forening for Fartøyvern. Foreningen organiserer i dag om lag to tredjedeler av alle vernede fartøy i Norge. Dekkede skip eller store åpne båter kan bli medlem dersom de restaureres etter antikvariske prinsipper og vurderes som verneverdige. Da foreningen ble etablert i 1985 fantes det ingen organisert fartøyverngruppe i Norge. Vernefeltet var nylig lagt under Miljøverndepartementet og bevilgningene var små. Mye har forandret seg på de årene foreningen har eksistert. For selv om det, i foreningens øyne, er langt igjen før fartøyvernet er godt nok ivaretatt av myndighetene og sidestilt det landbaserte kulturminnevernet, har fartøyvernets status blitt betydelig høynet.