Norsk Fyrforening

Norsk Fyrforening vil forene alle gode krefter for å ta vare på den norske fyrhistorien og sikre fyrene for fremtidens brukere.

15.05.2019

De fleste fyrstasjonene eies av den norske stat.  Norsk Fyrforening er partipolitisk nøytral, og samarbeider med politiske myndigheter om vern og ny bruk av fyrene. Politisk nøytralitet forhindrer ikke at foreningen kan arbeide for å fremme og påvirke politiske vedtak og bevilgninger som styrker foreningens mål og fyrenes framtid.

Norsk Fyrforening utøver sin virksomhet innenfor frivillig sektor, og er medlem av Frivillighet Norge. Foreningen er også medlem av Norges Kulturvernforbund. Gjennom vårt samarbeid med andre frivillige organisasjoner forener vi krefter og bidrar til å synliggjøre den veldige innsatsen som legges ned av frivillige ildsjeler til beste for det beste i norsk kultur

Norsk Fyrforening ønsker å utvikle foreningen til et fellesskap og et møtested for alle som arbeider for vern og ny bruk av fyrene ­– det være seg foreninger eller private eiere. Fellesskapet mellom fyrforvalterne skal bygges gjennom informasjon via nettstedet fyr.no, og åpne adgang til et diskusjonsforum for meningsutveksling om relevante saker.  Fellesskapet skal styrkes med tilbud om deltakelse på landsmøte og seminar, og symboliseres gjennom bruk av foreningens logo i ulike sammenhenger.

Norsk Fyrforening vil forene alle gode krefter for å ta vare på den norske fyrhistorien og sikre fyrene for fremtidens brukere. En sterk, samlet og engasjert medlemsmasse er den beste garanti for å bli hørt.