Norsk Heraldisk Forening

NHF fremmer kjennskapen til heraldikk og beslektede emner som flagg, segl og bumerker

15.05.2019

Norsk Heraldisk Forening (NHF) ble stiftet i 1969. NHFs formål er å fremme kjennskapet til heraldikk og beslektede emner som flagg, segl og bumerker. Foreningen har ca 250 medlemmer.

Fra 1975 hadde NHF et stensilert medlemsrundskriv. I 2002 ble det et blad med navn «Våpenbrevet». Det utkommer to ganger årlig.

Flertallet av NHFs medlemmer er også medlem av det nordiske Societas Heraldica Scandinavica (SHS) og mottar to ganger årlig fagbladet Heraldisk Tidsskrift. SHS arrangerer nordiske konferanser hvert annet år, i 2013 i Trondheim. NHF står ellers i nær kontakt med de heraldiske foreninger i våre nordiske naboland. Hvert annet år avholdes også en internasjonal genealogisk og heraldisk kongress. I 2014 avholdes den i Oslo med Norsk Slektshistorisk Forening og NHF som arrangører. Via foreningen får medlemmene invitasjon til disse og andre internasjonale arrangementer.