Norsk Motorskøyteklubb

02.06.2022

Ideen om å stifte en forening for større, tidligere bruksfartøy, dukket opp sommeren 1975. I en badebukt nord for Havstensund i Sverige lå Nicoline, Bris, Olderøy, Havlys, Neco og Magedutti. På kvelden 12.juli 1975, om bord i Neco, ble Skøyteeiernes Forening stiftet. Dette ledet videre til generalforsamling og opprettelsen av Norsk Motorskøyteklubb i april 1976. Tilstede på generalforsamlingen var hele 21 skøyteskippere.

Pr 2022 er Norsk Motorskøyteklubb en høyst levende og aktiv klubb som samler skippere og mannskap langs hele kysten, fra Østfold i sør til Finnmark i nord. Vi har 150 aktive medlemsbåter – og er totalt ca 200 medlemmer.

Facebook

Hjemmeside