Norsk Slektshistorisk Forening

Landets eldste nasjonale forening for slektsforskere.

15.05.2019

Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) er landets eldste nasjonale forening for slektsforskere. Foreningen ble etablert i 1926 og har i dag i overkant av 1500 medlemmer i Norge og utlandet.

Foreningens hovedmål er, og har alltid vært, å publisere artikler og annen litteratur i den hensikt å øke kunnskapen og interessen for slektshistorie i Norge. Fra 1927 har NSF utgitt Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) med to hefter pr år. Til idag har det resultert i mer enn 15 000 sider med noe av den beste genealogiske litteraturen som er tilgjengelig i Norge. Bladet har status som vitenskapelig tidsskrift.

Fra 1987 har foreningen også utgitt medlemsbladet Genealogen, også det med to utgaver pr år. Fra en beskjeden start har også Genealogen etablert seg blant landets ledende publikasjoner om genealogi. Foreningen har gjennom årene også utgitt en rekke spesialpublikasjoner om ulike felter innen genealogien. Disse omfatter standardverk som Jørgen Gløersens Dødsfall i Norge og Olai Ovenstads Militærbiografier 1628-1814. I 2010 kom praktverket Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610.

Til enhver tid har Norsk Slektshistorisk Forening ulike prosjekter og arbeidsgrupper i sving. Det viktigste prosjektet akkurat nå er Slektshistoriewiki. Formålet med denne er å hjelpe alle slektsforskere med viktig informasjon de trenger til sin forskning. I tillegg er det grupper og enkeltindivider som arbeider med digitalisering av slektslitteratur. Arbeidsgruppen for europeiske aner er også et eksempel på hva NSF kan by på.

På foreningens nettsider www.genealogi.no finner du navneregistre for NST og Genealogen i tillegg til en mengde slektshistoriske ressurser.

Norsk Slektshistorisk Forening har lokaler i Industriveien 6 på Visperud i Lørenskog. Her finner du foreningens omfattende boksamling med slektslitteratur, bygdebøker m.m. Den norske samlingen er stor, her er mye fra Norden for øvrig, og også en del litteratur fra resten av verden. Biblioteket er åpen for alle på lørdager kl. 11-15 og betjent av medlemmer i foreningen. I sommerferier og til jul og påske er biblioteket stengt.