Slekt og Data

Slekt og Data er Norges største frivillige organisasjon for alle som er interessert i person- og slektshistorie.

25.02.2019

Formål
Organisasjonens formål er å fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv. ​Slekt og Data skaper møteplasser og tjenester for alle som er interessert i person- og slektshistorie og tilrettelegger for at historiene blir funnet, bevart og formidlet.

Samfunnsnytte
Organisasjonen ble stiftet i 1990 og har over 11 000 medlemmer, fordelt på 18 distriktslag og mer enn 50 lokallag spredt over hele landet. Slekt og Datas medlemmer bidrar sterkt til å bringe kunnskapen om vår fortid videre til nye generasjoner. Kunnskapen om mennesker som levde før oss gir oss en verdifull innsikt i vår egen identitet og en bedre forståelse for dagens samfunn.
Medlemmene bidrar også med en betydelig dugnadsinnsats for å avlaste arkivene med publikumsveiledning og tilgjengeliggjør arkivmateriale for et bredt publikum. De skanner og transkriberer kilder, og sørger for at person- og slektshistorier ikke går tapt. Sammen med de andre medlemsorganisasjonene i Kulturvernforbundet gjør de en viktig jobb for å synliggjøre den immaterielle kulturarven og verdien denne har.

Medlemstilbud
Som medlem i Slekt og Data får du hjelp og kunnskap til å finne dine røtter.
Organisasjonen tilbyr en rekke medlems- og kursaktiviteter, samt nyttige tjenester på sine nettsider. Medlemsbladet utgis fire ganger i året. Som medlem blir du en del av et faglig fellesskap med andre som deler din interesse for slekts- og personhistorie. Slekt og Datas hjemmeside er en samlingsplass for slektsforskere.