Taternes landsforening

Taternes landsforening jobber for å sikre romanifolkets/taternes rettigheter som nasjonal minoritet, med fokus på identitet, kultur og språk.

03.04.2024

Taterne, et folk med en stolt kulturtradisjon og sterke familiebånd, har overvunnet myndighetenes tidligere politikk på egen hånd. Taternes landsforening arrangerer samlinger og stevner som styrker samhørigheten, hvor familiemedlemmer og slektninger gjenforenes. Vi er engasjert i å bevare og styrke romanispråket, en essensiell del av vår identitet. TL tilbyr også praktisk hjelp, som støtte i erstatningssaker, og fungerer som en bro mellom taterne og offentlige myndigheter.

Videre streber TL etter å motvirke uforstand og uvitenhet blant myndighetsrepresentanter og ønsker å etablere kultursentre drevet av og for tatere. Disse sentrene skal være aktive møteplasser og samlingssteder, bidra til fellesskapet og styrke taternes kulturelle arv. TL står fast i sitt engasjement for å forme en fremtid hvor taterne kan leve frie, stolte og anerkjente i det norske samfunnet.